NÁPOVĚDA

 REGISTRACE

registrace
1. Zadáme zda jsme soukromá osoba, nebo sbor.
2. Zadáme email - ten slouží jako identifikace uživatele a může být zadán pouze k jednomu účtu (nemůžeme mít více účtů se stejným emailem).
3. Zadáme heslo, název sboru nebo jméno, město a okres.
4. Tím je základní registrace (bez možnosti vkládat akce) u konce, stikneme tlačítko "Registrovat".
5. Chceme-li zadávat akce, neodesíláme formulář, ale zaškrtneme "Chci zadávat akce".
6. Vyplníme kontaktní osobu a telefon, stikneme tlačítko "Registrovat".
7. Na námi zadaný email přijde ověřovací zpráva, kterou potvrdíme kliknutím na odkaz.
8. Po ověření údajů se již můžeme přihlásit a zadávat akce.


 ZADÁVÁNÍ AKCÍ

nová akce
1. Zadáme název akce.
2. Zadáme místo a okres konání, pořadatele, kontaktní osobu, telefon, email a www stránky.
3. Vybereme typ akce. U sportovních akcí dále vybereme kategorie a disciplíny. Jednotlivé položky se automaticky přiřadí po výběru.
4. Zadáme informace k akci - detailní popis akce.
5. Chceme-li můžeme zadat tzv. "tagy" - slouží pro vyhledávání a seskupuje akce se stejným tagem.
6. Zadáme datum a čas začátku akce, datum a čas konce akce.
7. Zadáme předpokládaný počet dobrovolníků a účastníků - slouží pro následnou statistiku.
8. Přednastavený přihlašovací formulář - tlačítko u akce - slouží registrovaným uživatelům k přihlášení (je volitelný).
9. Můžeme přiložit soubory typu: dokument Word, Excel, PDF, jpg, png, txt.
10. Na mapě označíme místo konání akce (mapu posunujeme držením levého tl. na myši, přiblížení provedeme kolečkem na myši, nebo tlačítky přiblížit nebo oddálit) .
11. Poslední operace je "Potvrzení akce - zobrazit na webu" - přepneme na ANO a potvrdíme.
12. Akci můžeme i následně editovat např. z výběru : Kalendář akcí - Mnou organizované akce.


 VYHLEDÁVÁNÍ AKCÍ

nová akce
1. Vyhledávání probíhá podle zadáného datumu začátku akce.
2. Ostatní položky jsou volitelné - v případě, že nevybereme, bere se automaticky "vše".
3. Vybereme požadované parametry a stikneme vyhledat.


 ZOBRAZENÍ AKCE - DETAIL

nová akce
1. Pro přihlášené uživatele jsou k dispozici dvě tlačítka.
2."Přihlásit se na akci" - přihlásí uživatele na akci, lze se i odhlásit , dostupné z: Kalendář akcí - Přihlášený na akce.
3."Uložit do mého kalendáře" - uloží akci do vlastního kalendáře akcí, dostupné z: Kalendář akcí - Můj kalendář akcí .